17 januari 2012

Geluk


En dan merkt ge
dat geluk funest
oneerlijk is.
Wanneer het eindelijk
even van u is,
merkt ge dat
anderen
verwrongen zitten
in verdriet,
wanhoop of verlies.

En dan zoudt ge willen
dat geluk stomweg was
lijk yoghurtbloemkes.
Dat ge er elke dag
van oogsten moogt
en als ge dan
wat van over hebt
dat ge het gul
uitdelen kunt.

k r i b b e l i j n t j e s   © 2008. Template by Emporium Digital

TOP