25 januari 2018

opternieft

En dan besluit ge na jaren
weer eens naar de kribbellijntjes te komen.
Je eigen blog is verdwenen
in de nacht van het tinternet.
Die stoute hosting toch,
maar wellicht was het gewoon
uw eigen fout.

Waarom de kribbelijntjes?
Ge wilt meer schrijven.
En de lijntjes
zijn een goeie oefening.

En dan begint ge los te typen
want ge weet
dat die lijntjes elkaar volgen
en dat het gaat
als vanzelf.
Dat vingers hun eigen leven leiden
-en dat ge dan twijfelt aan welke ij
ge daarvoor gebruikt-

En ge weet dat dat raar klinkt,
zo vingerlevens en
stroomgedachten.
Maar het gaat wel iedere keer
als gelijk vanzelf.
En dat is het wonder
van de kribbelijntjes.

k r i b b e l i j n t j e s   © 2008. Template by Emporium Digital

TOP